woensdag 22 juni 2011

Extreem links roept op tot het irriteren, het "ontsmetten" en het saboteren van BAM-medewerkers

http://www.indymedia.nl/nl/2011/06/76787.shtml
BAM BESMET BEDRIJF: Actie agenda
Werkgroep Stop Deportaties - 20.06.2011 12:38

Sinds december vorig jaar is het bouwbedrijf BAM besmet verklaard vanwege de
bouw van de nieuwe uitzetbajes op Schiphol.

Onderdeel van de campagne website  
http://www.bambesmetbedrijf.nl is de BAM agenda: een handig overzicht van potentiële actiemomenten tijdens spreekbeurten en andere leuke activiteiten van BAM BESMET BEDRIJF.

v.l.n.r.: N.J. de Vries (voorzitter), M.J. Rogers, J. Ruis, R.P. van Wingerden
v.l.n.r.: N.J. de Vries (voorzitter), M.J. Rogers, J. Ruis, R.P. van Wingerden

-> Op de foto: de raad van bestuur van BAM BESMET BEDRIJF

BAM mag ook in België drie bajesen bouwen en bouwt er het nieuwe NAVO
hoofdkwartier. In Nederland tekende BAM ook voor de nieuwe gebouwen voor de ministeries van Law & order en Binnenlandse repressie.

Vanwege al dit besmet werk, de meest herkenbare uiting van kapitalistische onderdrukking, is de campagne BAM BESMET BEDRIJF gestart.

Zie voor de bekende besmette bouwprojecten:
 http://www.bambesmetbedrijf.nl/Meer_besmette_bouwprojecten.html

Er zijn diverse acties geweest variërend van lawaaidemo's en ontsmettingen tot de eerste nachtelijke sabotage acties, uitgevoerd door respectievelijk Werkgroep Stop Deportaties en andere groepen.

Het wordt nu tijd dat de campagne verder wordt ondersteund en overgenomen door meer mensen en groepen. Hoe meer de campagne met een diversiteit aan acties wordt gedragen, hoe meer kans van slagen deze heeft. Niet alleen om het geld verdienen aan repressie voor BAM onplezierig te maken, maar ook om andere bedrijven te waarschuwen hier niet aan te beginnen.

Om het je makkelijk te maken bevat de website sinds enige tijd de zeer handige en overzichtelijke BAM agenda:
 http://www.bambesmetbedrijf.nl/BAM_agenda.html

Werkgroep Stop Deportaties roept iedereen op van deze agenda gebruik te maken voor het brengen van verrassende en irritante bezoekjes wanneer een BAM medewerker ongestoord meent propaganda te kunnen maken voor dit vuile handen bedrijf.

Daarnaast staan op de website ook de adressen van alle Nederlandse en
internationale vestigingen:  http://www.bambesmetbedrijf.nl/adressen.html

Help BAM eraan herinneren dat ze bloed aan hun handen hebben omdat zij meewerken aan het verstevigen van de muren rond Fort Europa, met honderden
doden dagelijks tot gevolg!

Zonder winst geen uitbuiting en vervolging!
Zonder bedrijven geen werk aan muren en hekken!

NB. BAM kan het niet alleen:  http://www.bambesmetbedrijf.nl/partners.html


--------------------------------------------------------------------------------------------
Conclusie
Dit is een duidelijke oproep vanuit de extreem linkse hoek om een landelijke heksenjacht te openen op BAM-medewerkers en alle partners van BAM. Zij spreken onder andere van een "ontsmetting" van het bedrijf, een direct synoniem voor "zuiveren", een woord welke natuurlijk een erg negatieve historie met zich meedraagt.
De AIVD zou deze personen nauwlettend in de gaten moeten gaan houden en illegale activiteiten op tijd de kop indrukken. Mochten BAM-medewerkers problemen ervaren, schroom dan vooral niet de politie te bellen en als dit tot de opties behoort, foto's te maken van eventueel verdachte personen. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat Anti deportatie groepen geweld gebruiken bij hun acties. Wij houden hen in de gaten en zullen verslag uitbrengen van toekomstige risicovolle acties.