donderdag 7 augustus 2008

Linkse activist wil lijst van alle legale wapenbezitters


Jeroen Maarten Hanenbergh (foto), ETA-lobbyist, politiek activist en zelfbenoemde antifascist inventariseert alle legale wapens en hun bezitters in Nederland.
 
Op 7 augustus 2008. diende voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State een zaak van J.M. Hanenbergh tegen een drietal politiekorpsen.
De achtergrond van de zaken is als volgt: Hanenbergh heeft bij alle 25 politiekorpsen van Nederland gevraagd om afschriften van verloven tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (zeg maar: wapenvergunningen). Als reden gaf hij tijdens de zitting op dat er na de schietpartij in Brunssum enkele jaren geleden (waarbij een wapenbezitter zijn gezin doodde – PV) een maatschappelijk discours op gang is gekomen over particulier wapenbezit. Vandaar dat hij deze informatie vraagt, zo verklaarde hij.

De gegevens die hij aan de diverse korpsen heeft gevraagd zijn: de datum afgifte en geldigheidsduur van de vergunning, de reden, waartoe afgegeven en gegevens van het wapen zelf (merk, kaliber en serienummer). Met name op het punt van de serienummers toonden de staatsraden zich kritisch. Waar zijn die nou voor nodig, zo werd hem gevraagd. Hanenbergh merkte op dat in het verleden wapennummers leidden tot een link met diefstal uit wapenopslagplaatsen. De wapennummers laten zien waar het wapen vandaan komt en het is relevant voor zijn onderzoek, aldus Hanenbergh. Voor het overige deed hij er erg geheimzinnig over. Wel toonde zich teleurgesteld doordat de hele zaak zo lang duurde. De gegevens die hij vroeg zijn namelijk van 2006, terwijl het nu alweer 2008 is. Hij wilde bovendien snel een artikel afronden over dit onderzoek, dat hij voor een aantal opdrachtgevers aan het schrijven is.

Enig onderzoekswerk na de zitting leerde mij al snel waarom bijvoorbeeld gegevens over het merk, kaliber en serienummer van een wapen nuttig zijn voor Hanenbergh. Als er namelijk in een strafzaak sprake is van gebruik van een vuurwapen en de rechter spreekt een vonnis uit, dan komen deze gegegevens in het vonnis te staan. Een voorbeeld daarvan is een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 15 april 2008. (LJN: BD1264, Rechtbank Rotterdam, 10/701068-07, te vinden op rechtspraak.nl). Daarin wordt het volgende onderdeel van de telastelegging overgenomen: ‘hij in of omstreeks de periode 23 maart 2007 te Rotterdam een wapen van categorie III, te weten een P. Beretta, type 84F, kaliber 9 Short, voorzien van het serienummer E74004Y, en/of munitie van categorie III, te weten een of meer kogelpatronen van het kaliber 9mm Br C, heeft overgedragen aan (…..), althans voorhanden heeft gehad; (….)’

Omdat het Openbaar Ministerie als regel het geboortejaar, geboorteplaats en de woonplaats van een verdachte vrijgeeft aan de pers, is het een koud kunstje voor Hanenbergh (die zich freelance journalist noemt) om aan de hand van strafzaken een link te leggen tussen strafzaken de lijst van wapenbezitters. Hij hoeft bij wijze van spreken niet eens naar de rechtszitting toe om er achter te komen of het gaat om iemand die op ‘zijn’ lijsten voorkomt.

De politie Friesland beriep zich ter afwerking van het verzoek van Hanenbergh met name op de privacy van de wapenbezitters. In Friesland zijn 1.646 vergunninghouders en omdat Friesland veel kleine gemeenschappen kent is met zelfs het alleen maar openbaar maken van geboortejaar en woonplaats van de wapenbezitter toch snel bekend om wie het gaat, zodat de privacy in het geding is, aldus de vertegenwoordiger van de politie Friesland.

Het korps Friesland is bovendien bang dat de gegevens in verband worden gebracht met andere informatie.

Ook heeft de politie Friesland nadrukkelijk bezwaren tegen Hanenbergh zelf: volgens dit korps heeft Hanenbergh banden heeft met de ETA en heeft hij ook een trainingskamp van de ETA gevolgd. Hanenbergh ontkende dat overigens en stelde dat deze informatie van neo-nazisites afkomstig is en dus van een slechte bron. Of het feit dat iemand neo-nazi is (aangenomen dat dit zo is) per se betekent dat zo iemand niet de waarheid spreekt werd door Hanenbergh overigens verder niet onderbouwd. In ieder geval staat vast dat Hanenbergh in het verleden fungeerde als woordvoerder van het Baskenland informatiecentrum (BIC) in Utrecht. Het BIC is een dekmantel voor de lobby van de Baskische afscheidingsbeweging ETA in Nederland zodat Hanenbergh dus een lobbyist voor de ETA is. Het BIC gebruikt ook hetzelfde Utrechtse postbusnummer dat Hanenbergh en zijn procesvertegenwoordiger gebruiken.

Je kunt de politie Friesland nageven dat privacy inderdaad een reëel probleem is als Hanenbergh zijn zin krijgt. Als lijsten van legale wapenbezitters voor hem eenmaal openbaar zijn, zijn ze dat namelijk voor eenieder. De grondgedachte van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is immers: eenmaal openbaar blijft openbaar en wel voor eenieder. Diefstal van legale wapens wordt op deze manier makkelijker, omdat ‘belangstellenden’ voor andermans wapen aan de hand van de lijsten hun succeskans kunnen vergroten. De bezitter van een wapen heeft dus dankzij Hanenbergh straks een grotere kans op een inbraak of een overval, waardoor diens onveiligheid toeneemt, ondanks het bezit van een legaal wapen.

Hanenbergh liet zich op de zitting bijstaan door mr. Hans van Drunen, ook al geen onbekende voor wie de activiteiten van links-activistisch Nederland een beetje volgt. Van Drunen heeft naar eigen zeggen in de loop van de jaren al meer dan 400 Wob-zaken bij de Raad van State gedaan. Voor de staatsraden die op deze zaak zaten (een van hen was Kees Schuyt, de bekende jurist en rechtssocioloog) zal hij daarom ook geen onbekende zijn.

Deze maand werd bekend dat Van Drunen tegelijkertijd in nog een andere procedure over wapenvergunningen actief is voor Hanenbergh. Het gaat daarbij om de handleiding van het zogenaamde Verona-systeem. Verona is een computerprogramma dat door de politie wordt gebruikt om de verlening van vuurwapenverloven te registreren (ter uitvoering van artikel 47 van de Regeling Wapens en Munitie). De rechtbank Zutphen sprak op 2 september uit dat de politie deze handleiding aan Hanenbergh ter hand moet stellen.
De uitspraak in de zaak over de vergunningen wordt verwacht in de maand september.

Paul Verhaegh
(http://www.liberaal-eindhoven.nl/?p=215)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten